Damons photo booth
Image default
Zorg

Een broedmachine kopen en de essentiële factoren voor het broedproces

Wilt u een broedmachine kopen, dan hoopt u er natuurlijk op dat u 21 dagen na het plaatsen van de eieren de schalen voorzichtig opengebroken ziet worden. Tenminste, in het geval dat u kippeneieren uitbroedt. Wilt u eieren van andere vogelsoorten laten uitkomen, dan is er de meeste keren sprake van kortere of langere broedtijden. Wilt u bij Dierencompleet een broedstoof oftewel broedmachine kopen, dan is het alvorens u aan de slag gaat, van belang om bewust te worden van de drie essentiële factoren die in dit proces een rol spelen.

De juiste temperatuur hanteren

Zo is het in de eerste plaats van belang om de juiste temperatuur te hanteren. Deze temperatuur regelt u niet op het moment dat u de eieren plaatst, maar moet door de broedmachines van tevoren al bereikt zijn. Geeft u de broedmachine daar dan ook ruim de tijd voor. Alhoewel de geadviseerde temperatuur soms enkele tienden kan verschillen, kunt u het beste de norm van 37,7 graden Celsius aanhouden. De ruimte waarin u de broedmachine zelf plaatst, heeft idealiter een temperatuur die tussen de 10 en 25 graden ligt.

De juiste balans in de luchtvochtigheid

De tweede factor van belang is de juiste balans in de luchtvochtigheid. Wilt u een broedmachine kopen, leest u dan zorgvuldig de instructies en de geadviseerde luchtvochtigheid. Dit verschilt namelijk per machine. De hygrometer van de broedmachine geeft u inzicht in de luchtvochtigheid. Gedurende de laatste broeddagen en de uitkomst van de eieren, verhoogt u de luchtvochtigheid ten opzichte van het beginstadium. Dit geldt altijd, ongeacht het type broedmachine. Te droog broeden leidt ertoe dat de kuikens zich niet goed kunnen ontwikkelen en ook niet goed uit de eieren kunnen komen.

Het keren van de eieren

Met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid is de succesformule echter nog niet compleet. Wilt u een broedmachine kopen, dan dient u ook rekening te houden met het keren van de eieren. Hiermee wordt voorkomen dat het kuiken, in feite het embryo, aan de binnenkant van de schaal blijft plakken. U kunt een broedmachine kopen die over een automatisch keersysteem beschikt. Kiest u voor een machine die niet met deze functie is uitgerust, dan wordt het uitbroeden dus iets arbeidsintensiever. Het drie keer per dag handmatig omdraaien van de eieren geldt dan als absoluut minimum.

https://dierencompleet.nl