Als u of uw kind problemen heeft met schrijven en/of spelling en u vermoedt dat er wellicht sprake is van een vorm van dyslexie, dan kunt u dit laten onderzoeken en vervolgens laten behandelen. Het is belangrijk om de dyslexie zo vroeg mogelijk te laten behandelen om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. De basisschoolleeftijd is dé periode waarop u het beste kunt starten met behandelen. Op een later moment in het leven kan dit uiteraard ook, maar dan bent u waarschijnlijk al tegen de nodige problemen aangelopen.  Om dit te voorkomen is het verstandig om als ouders op tijd te signaleren en na te denken of begeleiding en behandeling van de dyslexie kan worden gestart.

Laat dyslexie behandelen om mogelijke problemen te voorkomen

Door in een vroeg stadium de dyslexie te behandelen voorkomt u de nodige problemen. Uw kind kan namelijk, als u de dyslexie niet laat behandelen, een steeds grotere achterstand op school krijgen. Op een gegeven moment is deze achterstand niet meer in te halen. Het is natuurlijk zonde als uw kind door een taalachterstand, in groep 8 een lager schooladvies krijgt. Als uw kind te laag ingeschaald wordt, kan hij of zij zich op een mogelijke vervolgopleiding niet op zijn of haar plek voelen. Ook in het latere bedrijfsleven kan een achterstand op taalgebied voor problemen zorgen. Daarom is het ook op een latere leeftijd nog erg verstandig om (mogelijke) dyslexie te laten onderzoeken en te behandelen.

Het onderzoeken en behandelen van dyslexie op een instituut

Voor professioneel onderzoek en begeleiding op het gebied van dyslexie kunt u terecht bij een dyslexie instituut. Voor de omgeving van Roosendaal kunt u hiervoor terecht bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Bij een professioneel instituut kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding, hiervoor moet uw kind aan bepaalde eisen voldoen. Lees meer op de website om te onderzoeken welke voorwaarden dit zijn.

https://dyslexieinstituutroosendaal.nl