Het kan voor kinderen met leerproblemen moeilijk zijn om op school de lessen te volgen. Als uw kind moeite heeft met lezen, spellen of rekenen, kan hij of zij al snel achter gaan lopen in vergelijking met de andere leerlingen. Dit is zowel lastig voor de schoolcarrière van uw kind als voor zijn of haar zelfvertrouwen. Heeft uw kind hier last van en zoekt u een oplossing, dan kan Trivers u helpen. Trivers bestaat uit drie gespecialiseerde zorgcentra die zich bevinden in Breda, Roosendaal en Zevenbergen. Woont u hier in de buurt, dan kunt u een afspraak maken voor uw kind. De specialisten van Trivers bieden kinderen met leerproblemen psychologische steun aan, zodat uw kind er niet alleen voor staat.

Zorg op maat voor uw kind

De specialisten van Trivers weten dat ieder kind anders is en dat ieder kind andere zorg nodig heeft. Daarom gebruiken ze een persoonlijke aanpak om uw kind te kunnen begeleiden. Eerst doet de specialist een onderzoek, zodat er gekeken worden naar waar uw kind mee zit. Hierdoor ziet de specialist ook wat uw kind nodig heeft. Na het onderzoek kan de psychologische begeleiding voor uw kind beginnen. Als ouder blijft u op de hoogte van het handelingsplan dat de specialist opstelt. De specialist bespreekt dit plan met u, zodat u vragen kunt stellen en mee kunt denken.

Gespecialiseerde zorg van een professional

Trivers specialiseert zich in zorg voor kinderen en jeugd die tussen de 6 en 18 jaar oud zijn. Ook voor sociaal-emotionele problemen en gedragsstoornissen kunt u hier terecht. Trivers heeft verschillende specialisten die allemaal ervaring met een specifiek probleem hebben. Uw kind komt terecht bij de specialist die hem of haar het best kan helpen. Trivers weet immers dat er veel variëteit bestaat onder kinderen met leerproblemen, en dat elk kind een ander behandeltraject nodig heeft.

https://trivers.nl/